۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

اطلاعيه3م برای افشای نقض ح.بشر درروند37مین اجلاس شورای ح.بشر س.ملل

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ٢۶ فوریه ۲۰۱۸ (۷ اسفند ۱۳۹۶) سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می‌شود و تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ (۳ فروردین ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می‌شود که در اجلاس پالتاکی که درروز پنج شنبه ۲۳ نوامبر۲۰۱۷ (۲ آذر ماه ۱۳۹۶)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 372623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ (اول آذر ماه ۱۳۹۶)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلا. در روند 37مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

اطلاعيه2م برای افشای نقض ح.بشر درروند37مین اجلاس شورای ح.بشر

اطلاعيه2م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران درروند37مین اجلاس شورای حقوق بشر
 هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ٢۶ فوریه ۲۰۱۸ (۷ اسفند ۱۳۹۶) سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می‌شود وتا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ (۳ فروردین ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می‌شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 372623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند37مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۱۳۹۶ آبان ۲۴, چهارشنبه

محکومیت ترور وانزجار ازآدم کشی

ترور فعال سیاسی عرب ایرانی را محکوم می کنیم
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  ترور احمد نیسی فعال سیاسی عرب ایرانی را محکوم می کند
 متاسفانه هنوز درمورد افراد ویا گروهایی که دست به این جنایت زدند از جانب پولیس کشور هلند اخبار و اطلاعاتی پخش نشده است.
ترور با هر قصد و نیتی، از جانب هر فرد و یا جمعی  صورت گیرد محکوم است. ترور و نابود کردن انسان ها با هر انگیزه ای هیچ نوع مساله و مشکلی اجتماعی  را بر طرف نمی کند ودرهر حال  جنایت است و محکوم می باشد.

 ما همه ی مدافعان حقوق بشر را دعوت می کنیم نه تنها ترور احمد نیسی را محکوم کنند بلکه  مخالفت و انزجار خود از قتل ومجازات اعدام را نیز اعلام دارند.

  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا 
  20 آبان 1396 - 11 نوامبر2017